รายละเอียดจัดส่ง

  • ฟรีค่าจัดส่งในประเทศไทย เมื่อยอดการสั่งมากกว่า 1,500 บาท
  • จัดส่งฟรีในเอเชียสำหรับสั่งซื้อมากกว่า 5,000 บาท
  • 200 บาท ค่าจัดส่งสินค้าสำหรับการสั่งในไทยต่ำกว่า 1,500 บาท
  • 500 บาท ค่าส่งของการสั่งในเอเชียต่ำกว่า 5000 บาท
  • เราจะให้หมายเลขการติดตามในวันที่จัดส่งคุณสามารถติดตามสินค้า

เราจัดส่งไปประเทศในเอเชีย